Politika privatnosti

Mi vrlo poštujemo Vašu privatnost. Prilikom izrade knjiga potrebno je da prikupimo određene podatke kako bi uspešno personalizovali knjigu samo za Vas. Posebno vodimo računa o informacijama koje delite sa nama vezano za decu. Molimo Vas da pažljivo pročitate Politiku privatnosti.

1. Lični podaci

Male Zjale štite podatke o ličnosti i privatnost korisnika u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije i sa najvišim stepenom pažnje. Na osnovu propisa koji se bavi ovom tematikom podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

2. Prikupljanje, obrada i korišćenje ličnih podataka

Male Zjale prikupljaju, obrađuju i koriste Vaše lične podatke u cilju zaključenja ugovora, njegovu izmenu kao i raskid istog između Malih Zjala i Vas. Dodatno, Vaše lične podatke koristimo i za obradu, odnosno izvršenje naloga, prilikom korišćenja web stranice kao i za sadržaj ponude. Kada kreirate knjigu, dajete informacije kao što su ime deteta, izgled deteta i drugih aktera knjige. Prilikom poručivanja knjige, potrebno je da nam saopštite adresu na koju je potrebno isporučiti knjigu i eventualno kontakt telefona.

3. Zaštita podataka i objavljivanje trećim licima

Informacije koje prikupljamo čuvaju se na sigurnim serverima koristeći standardne bezbednosne postupke i prakse primerene prirodi informacija u nastojanju da se informacije zaštite od neovlašćenog pristupa, uništenja, upotrebe, modifikacije ili otkrivanja. Male Zjale neće otkriti lične podatke trećim licima, osim ako ne postoji zakonska obaveza da se ti podaci proslede ili ako je za obavljanje ugovornog odnosa potreban prenos podataka. S tim u vezi, informacije koje ste pružili u gore pomenute svrhe i u meri koja je neophodna za obradu Vaše porudžbine ili zahteva, razmenjuju se sa kompanijama koje učestvuju u izradi i dostavi finalnog proizvoda, kao što su štamparija i kompanija za dostavu. Količina prenesenih podataka svodi se na minimum koji je potreban. Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti korisnika web sajta malezjale.rs možete preuzeti OVDE.

4. Internet zaštita privatnosti za decu

Prikupljamo lične podatke dece od odraslih. Pristup Malim Zjalama namenjen je odraslima, a ne deci. Maloletno lice koje je navršilo 15 godina može samostalno da daje pristanak za obradu podataka o svojoj ličnosti u korišćenju usluga. Ako se radi o maloletnom licu koje nije navršilo 15 godina, za obradu podataka pristanak mora dati roditelj koji vrši roditeljsko pravo, odnosno drugi zakonski zastupnik maloletnog lica. Mi svesno ne prikupljamo lične podatke koje su dostavila deca mlađa od 15 godina. Ako postanemo svesni da smo nehotice dobili lične podatke od dece mlađe od 15 godina, izbrisaćemo ih iz naše evidencije.

5. Sigurnost plaćanja platnim karticama

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, OTP banka ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke.

Provera podataka vrši se između kupca i OTP banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Plaćanje se vrši u dinarima (RSD). Plaćanje platnim karticama inostranih Banaka izdavalaca, iznos transakcije u dinarima biće konvertovan u settlement valutu Banke (EUR) prema kursu Narodne Banke Srbije. Pri zaduživanju Vaše platne kartice, već konvertovan iznos će se konvertovati u Vašu lokalnu valutu, prema kursu koji primenjuju operatori platnih kartica. Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije tehnologije.

6. Društvene mreže

Društvene mreže su integrisane u našu web lokaciju (na primer, Facebook, Instagram, Pinterest). Klikom na integrisanu grafiku, bićete preusmereni na web lokaciju odgovarajućeg provajdera, tj.tek tada će se informacije korisnika prosleđivati odgovarajućem provajderu. Informacije o postupanju sa Vašim ličnim podacima prilikom korišćenja ove web stranice nalaze se u odgovarajućim pravilima o privatnosti provajdera.

7. Izmene

Male Zjale mogu u bilo kom trenutku da promene ovu politiku privatnosti ili sadržaj web stranice, čak i bez prethodne najave. Stoga preporučujemo da ovu politiku pročitate svaki put kada posetite web stranicu kako biste u svakom trenutku znali u koje svrhe obrađujemo Vaše podatke.

Sve odgovore i informacije po pitanju zaštite Vaših podataka o ličnosti možete dobiti slanjem pitanja na e-mail adresu office@malezjale.rs