Reklamacije

Postupak rešavanja reklamacije sprovodi se na osnovu odredbi Zakona o zaštiti potrošača (“Sl.Glasnik RS” br. 62/2014) kao i odredbi Zakona o trgovini (“Sl.Glasnik RS” br. 53/10, 10/2013).

Na zamenu neispravnih proizvoda imate pravo ako je na proizvodu jasno vidljivo da greška nije nastala nepravilnim korišćenjem već da je došlo do greške u izradi, pakovanju ili transportu. Takođe, ukoliko proizvod sadrži neku grešku u tekstu ili ilustraciji, slobodno prijavite, pa ćemo grešku ispraviti.

Rok za odgovor na reklamaciju je 8 dana od prijema reklamacije, a rok za rešavanje reklamacije je 15 dana od prijema reklamacije.

U slučaju povrata robe kupac je dužan uputiti reklamaciju na e-maila: office@malezjale.rs. Povrat robe se u tom slučaju vrši na naš trošak.